КТМ ТРЕЙДИНГ  доставя и изгражда оранжерий на място , както на територията на Република България, така и в чужбина.